Seancat

Kuvendi i zhvillon punimet sipas një kalendari, të propozuar nga Kryesia, në konsultim me Qeverinë, me kryetarët e grupeve parlamentare dhe me kryetarët e komisioneve parlamentare.

Mbledhjet plenare të Kuvendit mbahen zakonisht dy herë në muaj dhe java plenare fillon ditën e enjte. Kryesia e Kuvendit e cakton datën dhe vendos për rendin e ditës së mbledhjes së Kuvendit.

Pyetjet Parlamentare

Në çdo seancë plenare, 60 minuta rezervohen për deputetët për të parashtruar pyetje parlamentare kryeministrit ose ndonjë anëtari të qeverisë. Pyetjet mund të bëhen me shkrim ose me gojë, ndërsa deputetët mund të parashtrojnë më së shumti dy pyetje për seancë.

 

Interpelanca

Deputetët mund të bëjnë kërkesë për interpelancë për ta shqyrtuar një çështje, që lidhet me punën e Qeverisë ose të një Ministrie. Kërkesë të tillë  mund të parashtrojë një grup parlamentar ose gjashtë e më shumë deputetë. Shqyrtimi i një interpelance mund të zgjasë deri në tri (3) orë.

Numri i seancave

Mbyll detajet

Pyetjet parlamentare

Mbyll detajet
61%

202 nga 329 pyetje të përgjigjura

Pyetjet parlamentare sipas grupeve parlamentare

Mbyll detajet
Filtro
   • Vazhdim i seancës
    Rendi i ditës
   • 1.  Shqyrtimi i parë i Projektligjit mbi ndarjen buxhetore për Buxhetin e Republikës së Kosovës për vitin 2019

   • 2.  Shqyrtimi i parë i Projektligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për Këshillin Ekonomiko-Social

   • 3.  Shqyrtimi i parë i Projektligjit për produktet biocide

   • 4.  Shqyrtimi i parë i Projektligjit për Odën e Arkitekteve dhe Odën e Inxhinierëve në fushën e ndërtimit

   • 5.  Shqyrtimi i dytë i Projektligjit për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 2004/32 për Familjen i Kosovës

   • 6.  Shqyrtimi i Raportit të Auditimit për pasqyrat vjetore financiare të Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sporteve për vitin 2017

   • 7.  Shqyrtimi i Raportit për gjendjen e mjedisit në Kosovë për vitin 2017

  • 04/12/2018 20:00 E jashtëzakonshme

   • Rendi i ditës
   • 1.  Kërkesa e 40 deputetëve për mbajtjen e seancës së jashtëzakonshme për debat parlamentar lidhur me dështimet e koalicionit qeverisës të cilat kulmuan me mos liberalizim të vizave

  Pyetjet e të gjitha seancave plenare

  Filtro
   Emri Data Sektori Pyetja Drejtuar Përgjigja
   Filtro
    Data Grupi Parlamentar Drejtuar Pyetja Mbajtur

    Para votimit të pothuajse çdo pike të rendit të ditës, kryesuesi i seancave u jep mundësinë përfaqësuesve të grupeve parlamentare që të shprehin qëndrimet e tyre lidhur çështjet të cilat kërkojnë votën e deputetëve në Kuvend.

    Filtro
     Data Çështja e votuar LVV LDK PDK AAK 6+ LS NISMA PSD