Pyetjet parlamentare të: Ferat Shala

Data Sektori Pyetja Drejtuar Përgjigjur
07/04/2022 Financa
Çështja është rreth kredisë së Bankës Botërore, e cila vite më parë ishte negociuar dhe ratifikuar në Kuvendin e Republikës së Kosovës. Por pak vjet më vonë kjo kredi rinegociohet dhe ndërrohet komplet. Cila është baza ligjore mbi të cilën kredia
Lexo më shumë
Rozeta Hajdari Po
07/04/2022 Financa
E nderuar ministre, Unë nuk mora përgjigje mbi bazën ligjore që marrëveshja e ratifikuar në Kuvend me 2/3, marrëveshja është kredi, ku taksapaguesit e vendit paguajnë edhe sot e kësaj dite. Është ndryshuar me një nënshkrim të një ministri. Pra, a do
Lexo më shumë
Rozeta Hajdari Po
07/04/2022 Financa
Saktësisht po vazhdoj, pjesë e kësaj shkelje për mua dhe këtyre anashkalimeve ligjore, pastaj janë anashkaluar dy institucione të shtetit dhe është favorizuar sektori tjetër jashtë institucioneve. Sot po implementohet një pjesë e këtyre projekteve duke a
Lexo më shumë
Rozeta Hajdari Po
07/07/2022 Kulturë
Në Ligjin për ndarjet buxhetore të vitit 2021 në amendamentin 20 në organizatën buxhetore Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit me kod 207 nënprorgamin, mbrojtja e trashëgimisë kulturore me kod 81/500 në kategorinë e shpenzimeve kapitale është miratua
Lexo më shumë
Hajrullah Ceku Jo