Filtro
 • Numri i mbledhjeve: 45
 • Dëgjime publike: 2
 • Projektligje të shqyrtuara: 16
 • Ligje të monitoruara: 0
 • Takime me rend dite dialogun: 0
  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

   I miratuar
  • 2. Shqyrtimi i Raportit me amendamente per Projektligjin 08/L-181 për Vlerësimin e ndikimit në mjedis

  • 3. Diskutime rreth mbikqyrjes së ligjeve

  • 4. Njoftimi nga Kryetarja e komisionit rreth pjesmarrjes ne COP-27

  • 5. Diskutimi rreth propozimeve për ekspert për Nismën ligjore për Pijet energjike dhe me sheqer të shtuar

  • 6. Të ndryshme

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

   I miratuar
  • 2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e mbajtur më 1.11.2022

   I miratuar
  • 3. Shqyrtimi i raportit me amandamente për Projektligjin 08/L-072 për Bujqësi dhe Zhvillim rural

   I miratuar
  • 4. Shqyrtimi i raportit me amendamente për Projektligjin 08/L-145 per Parandalimin dhe kontrollin e integruar të ndotjes

   I miratuar
  • 5. Shqyrtimi në parim i Projektligjit 08/L-186 për Rregullat e trafikut rrugor

   I miratuar
  • 6. Shqyrtimi i Projektligjit nr.08/L-193 mbi ndarjet buxhetore për Buxhetin e Republikës së Kosovës për vitin 2023 për fushat që janë në fushëveprim të Komisionit, të ftuar Ministri i MMPHI-së prej orës 13:30 dhe Ministri i MBPZHR-së prej orës 15:00

   I miratuar
  • 7. Të ndryshme

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

   I miratuar
  • 2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e mbajtur më 25.10.2022

   I miratuar
  • 3. Themelimi i grupit punues për Projektligjin e Vlerësimit të ndikimit në mjedis

  • 4. Të ndryshme

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

   I miratuar
  • 2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e mbajtur më 11.10.2022

   I miratuar
  • 3. Shqyrtimi ne parim i Projektligjit 08/L-184 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 06/L-024 për trajtimin e ndërtimeve pa leje

  • 4. Të ndryshme

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

   I miratuar
  • 2. Miratimi i procesverbalit nga mbledhja e mbajtur më 20.9.2022

   I miratuar
  • 3. Shqyrtimi i Projektligjit 08/L-181 për Vlerësimin e ndikimit në mjedis

   I miratuar
  • 4. Shqyrtimi i nismës së komisionit të Projektligjit për rregullat e trafikut rrugor

   I miratuar
  • 5. Të ndryshme