Filtro
 • Numri i mbledhjeve: 85
 • Dëgjime publike: 2
 • Projektligje të shqyrtuara: 31
 • Ligje të monitoruara: 0
 • Takime me rend dite dialogun: 0
  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

   I miratuar
  • 2. Shqyrtimi i Projektligjit nr.08/L-198 për ratifikimin e Marrëveshjes së Kredisë për Programin e financave publike dhe rritjes ekonomike ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Fondit Opec për Zhvillim Ndërkombëtar

   I miratuar
  • 3. Shqyrtimi i Projektligjit nr.08/L-193 mbi ndarjet buxhetore për Buxhetin e Republikës së Kosovës për vitin 2023

   I miratuar
  • 4. Të ndryshme

  • Rendi i ditës
  • 3. Shqyrtimi i Raportit Vjetor Financiar i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për vitin 2021

   I miratuar
  • 4. Shqyrtimi i Raportit të shpenzimeve të Kuvendit të Kosovës për nëntëmujorin e vitit 2022

   I miratuar
  • 5. Shqyrtimi në parim i Projektligjit nr.08/L-178 për plotësimin dhe ndryshimin e Ligjit nr.04/L-101 për Fondet pensionale të Kosovës, i plotësuar dhe ndryshuar me Ligjin nr.04/L-115 me Ligjin nr.04/L-168 dhe Ligjin nr.05/L-116

  • 5. Të ndryshme

  • 6. Votimi i Raportit Vjetor Financiar i Autoritetit të Aviacionit Civil për vitin 2021

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

   I miratuar
  • 2. Shqyrtimi i raporteve me rekomandime të Komisioneve të përhershme lidhur me shqyrtimin e Projektligjit nr.08/L-099 për Borxhin Shtetëror dhe Garancitë Shtetërore

   I miratuar
  • 3. Shqyrtimi i Raportit Vjetor Financiar i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për vitin 202

   I miratuar
  • 4. Shqyrtimi i Raportit të shpenzimeve të Kuvendit të Kosovës për nëntëmujorin e vitit 2022

   I miratuar
  • 5. Shqyrtimi në parim i Projektligjit nr.08/L-178 për plotësimin dhe ndryshimin e Ligjit nr.04/L-101 për Fondet pensionale të Kosovës, i plotësuar dhe ndryshuar me Ligjin nr.04/L-115 me Ligjin nr.04/L-168 dhe Ligjin nr.05/L-116

   I miratuar
  • 6. Votimi i Raportit Vjetor Financiar i Autoritetit të Aviacionit Civil për vitin 2021

   I miratuar
  • 7. Të ndryshme

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

   I miratuar
  • 2. Votimi i Raportit Vjetor Financiar i Akademisë së Drejtësisë për vitin 2021

   I miratuar
  • 3. Votimi i Raportit Vjetor të Komisionit Rregullativ të Prokurimit Publik për vitin 2021

   I miratuar
  • 4. Votimi i Raportit Vjetor të Organit Shqyrtues të Prokurimit Publik për vitin 2021

   I miratuar
  • 5. Shqyrtimi i Raportit Vjetor Financiar i Autoritetit të Aviacionit Civil për vitin 2021

   I miratuar
  • 6. Shqyrtimi i Raportit të shpenzimeve të Kuvendit të Kosovës për nëntë mujorin e vitit 2022

  • 7. Të ndryshme

  • Rendi i ditës
  • 1. Miratimi i rendit të ditës

   I miratuar
  • 2. Shqyrtimi i Raportit Vjetor të Komisionit Rregullativ të Prokurimit Publik për vitin 2021

   I miratuar
  • 3. Shqyrtimi i Raportit Vjetor të Organit Shqyrtues të Prokurimit Publik për vitin 2021

   I miratuar
  • 4. Shqyrtimi i raportit të shpenzimeve të Kuvendit të Kosovës për nëntëmujorin e vitit 2022

   I miratuar
  • 5. Të ndryshme